Stiahnite si dokument (.doc)

Testovanie prechodu na  Euro v programoch PROHISu

 

Vážení užívatelia programov spoločnosti PROMYS soft.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že koncom októbra sme vykonali testovanie pripravenosti prechodu všetkých našich programov, t.j.

-          v zdravotníctve:        Budovy, Centrál, Doprava, Energie, Kuchyňa, Kyslík, Práčovňa, Údržba, Sklad

-          v sociálnej sfére:     Kuchyňa, SAGA

-          v školstve:              Kuchyňa

na novú menu Euro. Testy prebehli bez väčších problémov, v súlade so súčasne známymi a platnými predpismi. V súčasnosti sa pracuje na posledných úpravách a príprave distribučných verzií. Prípadné zmeny vyhlášok a VZN budú priebežne zapracovávané po ich zverejnení v najkratšom možnom termíne. Spôsob zaokrúhlenia a počet desatinných miest pre výsledok je v pripravovaných verziách programov užívateľsky modifikovateľný, t.j. programy možno do značnej miery prispôsobiť individuálnym požiadavkám rôznych nadriadených orgánov. Predpokladaný termín distribúcie nových verzií bude začiatkom decembra.

 

V Myjave, 11.11.2008

 

 

Kolektív autorov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavedenie Euro v programoch PROHISu

 

 

 

Vážení užívatelia programov spoločnosti PROMYS soft.

 

Vzhľadom na vzrastajúce množstvo otázok od Vás ohľadom pripravenosti našich programov, t.j.

-          v zdravotníctve:        Budovy, Centrál, Doprava, Energie, Kuchyňa, Kyslík, Práčovňa, Údržba, Sklad

-          v sociálnej sfére:     Kuchyňa, SAGA

-          v školstve:              Kuchyňa

na novú menu EURO, dovoľujeme si Vám poskytnúť nasledovné stanovisko:

  1. Vo všetkých programoch dodávaných spoločnosťou PROMYS soft bude zabezpečená implementácia meny Euro v rozsahu adekvátnom príslušnému programu.
  2. Nové verzie programov obsahujúce duálne zobrazenie a tlač údajov budú pripravené a rozdistribuované najneskôr do 31.05.2008
  3. Nové verzie programov obsahujúce prepočet finančných údajov z SKK na EUR vrátane zodpovedajúcich zmien v štruktúre dát budú k dispozícii najneskôr 30.11.2008. Definitívny a nevratný prepočet finančných údajov v zdrojových tabuľkách bude vykonaný mesačnou uzávierkou z decembra 2008 do januára 2009 (alternatívne, tam kde to bude potrebné a možné, samostatnou akciou spustenou užívateľom).
  4. Aktívna práca s finančnými údajmi (pridávanie, oprava, ...) bude možná vždy len v primárnej mene, t.j. do mesačnej uzávierky decembra 2008 v SKK a od januára 2009 v EUR, a bude nezávislá na systémovom dátume počítača.
  5. Pod duálnym zobrazením a tlačou sa rozumie možnosť prezerať vybrané tabuľky a formuláre resp. tlačiť väčšinu prehľadov v oboch menách podľa uváženia užívateľa. To znamená, že tú istú tlačovú zostavu bude možné vytlačiť voliteľne aj v SKK aj v EUR alebo budú vybrané zostavy prepracované tak, aby obsahovali podstatné položky v oboch menách. S prepracovaním zobrazenia tak, aby na tej istej obrazovke resp. tlačovej zostave boli všetky finančné čiastky uvedené aj v SKK aj v EUR súčasne sa nepočíta. S individuálnymi úpravami zobrazenia tabuliek, formulárov a tlačových zostáv pre potreby jedného konkrétneho užívateľa sa taktiež neráta. Na základe hromadných požiadaviek užívateľov a uváženia autorov bude doplnených niekoľko tlačových zostáv, ktoré budú mať vybrané súčtové položky uvedené súčasne aj v SKK aj v EUR.
  6. Správne zaokrúhľovanie finančných údajov v zmysle rôznych vyhlášok a dohôd bude zabezpečené vždy len v primárnej mene. Eventuálne matematické zaokrúhlenie hodnôt zobrazených v sekundárnej mene (na rôzny počet desatinných miest) nie je závislé na spôsobe zaokrúhľovania primárnej meny a plne zostáva v kompetencii autorov programu.
  7. Všetci zmluvní užívatelia našich programov nebudú mať v súvislosti s Euro žiadne dodatočné náklady na zakúpenie nových verzií programov a dostanú ich v rámci Zmluvy o poskytovaní služieb (ak sú dodávky nových verzií programov súčasťou predmetu zmluvy) resp. v rámci Licenčnej zmluvy.

Dovoľujeme si upozorniť, že vyššie uvedené stanovisko zodpovedá súčasnému všeobecnému stavu informácií ohľadom zavedenia Eura v SR a v závislosti od vydaných zákonných noriem a usmernení sa môžu dotknuté body meniť.

Zároveň si dovoľujeme vyzvať všetkých užívateľov programov o včasné zaslanie konkrétnych a opodstatnených požiadaviek na dopracovanie jednotlivých programov vzhľadom na Euro. Hlavne sa nám jedná o:

a)       určenie počtu desatinných miest pri uchovávaní, zobrazovaní a zaokrúhľovaní finančných hodnôt v Euro. Treba si pritom uvedomiť, že aj keď má 1 Cent (t.j. 0,01 Eura) ďaleko väčšiu hodnotu ako 1 halier, predsa len to bude najmenšie dostupné platidlo, takže vo väčšine prípadov (snáď s výnimkou vybraných jednotkových cien) nebude mať zmysel pracovať s finančnými čiastkami menšími ako 0,01 EUR.

b)       výber tlačových zostáv a ich položiek, v ktorých sa bude prechodne vyžadovať súčasné zobrazenie hodnôt aj v SKK aj v EUR (na tom istom liste papiera). Tu si treba zase uvedomiť, že

-          šírka tlačových zostáv je obmedzená šírkou papiera (t.j. do väčšiny tlačových zostáv bude problém „natlačiť“ ďalší stĺpec)

-          veľké množstvo údajov uvedených súčasne v SKK aj v EUR (na tom istom papieri) môže viesť k neprehľadnosti

-          a hlavne, že vo viacerých programoch bude možné väčšinu zostáv vytlačiť alternatívne aj v SKK aj v EUR (len to bude na dvoch rôznych papieroch)

 

V Myjave, 26.03.2008

 

Kolektív autorov